Watersnoodramp Albanie 2010/2011

Het begon allemaal 2 december 2010 toen de noodtoestand werd afgekondigd in onze Gemeente Bushat. De reden zijn zware overstromingen door zeer veel regenval in November 2010, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. Ook de stuwdammen in Noord Albanie raakten overvol, en stonden op barsten. Waardoor men de poorten van de stuwdammen open moest zetten om het water weg te laten lopen. Dit water is in een nacht tijd gestroomd naar de lagere gebieden in Albanie, waaronder ook een heel deel van de Gemeente Bushat, de gemeente waar wij al 18 jaar werken, en bijna negen jaar woonachtig zijn met ons gezin. De afgelopen maanden heeft ons hele gezin tropenuren gedraaid om de getroffenen zo goed mogelijk te helpen. Daarbij kregen wij hulp van collega stichtingen uit Nederland.

Niet alleen delen van de Gemeente Bushat stonden blank maar ook een groot deel van de stad Shkodra en Velipoja . Er zijn duizenden mensen geevacueerd. Totaal heeft er 14.000 hectare grond blank gestaan. Op sommige plekken stond het water 5 meter hoog. In onze Gemeente Bushat zijn 710 huizen zwaar beschadigd, 2 scholen stonden 4 meter onder water, en bij de ramp zijn 3500 mensen betrokken. In eerste instantie hadden we gehoopt op hulp van proffesionele organisaties die gespecialiceerd zijn om te opereren tijdens dit soort grote rampen. Helaas, wachten we daar nog steeds op, maar zoals het er nu uitziet, hebben we een klein vermoeden dat ze niet meer zullen komen! Daarom zijn we zelf, hoe moeilijk dan ook, verder gegaan. Als gezin, met de burgemeester en de gemeente, met de mensen die wij hier opvangen, vrijwilligers en vrienden uit Nederland en met hulp van collega stichtingen uit Nederland, die masaal hulpgoederen hebben gestuurd. In zes weken tijd hebben we 10 trailers met hulpgoederen ontvangen en verdeeld, en zijn er 82 mensen bij ons opgevangen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen en alles op de juiste plaats bij de 3500 getroffen mensen te krijgen hebben we een systeem moeten bedenken. We hebben dit uitgedacht met Peer en Okko, twee bevriende motorrijders die ons vorig jaar bezochten op de camping, en spontaan zijn afgereisd naar Albanie om te helpen. Zij kwamen op 2 januari jl. aan bij ons in Barbullush. Daarna hebben zij hun werk overgedragen aan diverse vrijwilligers die ons hebben bijgestaan.

Omdat de burgemeester geen Engels spreekt en weinig kennis heeft van computers, en er in de hele gemeente weinig kennis is op dat gebied, is onze oudste dochter Jane hem dagelijks gaan assisteren op het gemeentehuis. Zij maakt lijsten van namen van getroffenen uit het bevolkingsregister. Op die lijsten staat de hele familiesamenstelling van een gezin. Per dorp krijgen wij de lijsten aangeleverd. Naar aanleiding van die lijsten worden er pakketten met kleding, dekens, schoenen en meubelen samengesteld bij ons op het terrein. De vrouwen die wij opvingen/opvangen helpen met inpakken omdat zij alle families kennen. Vrijwilligers uit Nederland houden de lijsten bij en zorgen dat alle pakketten genummerd worden. Dat nummer correspondeert met de familienaam op de lijst. Dan wordt alles in een kleinere vrachtwagen geladen en gaan we naar de getroffen dorpen. Daar zijn inmiddels de mensen geinformeerd door de dorpsoudste en verdelen we vaak vanaf een centraal punt. Wij zijn daar altijd bij, de burgemeester of loco-burgemeester, twee mensen van de gemeente en onze vrijwilligers. U kunt zich denk voorstellen hoe dat gaat, want mensen zijn alles kwijt. We worden nog net niet belaagd, maar het scheelt soms niet veel. Door te werken met de lijsten kunnen we het gelukkig goed in de hand houden omdat de mensen zien en weten, dat alles eerlijk verdeeld wordt onder iedereen.

Inmiddels is er vanuit de Albanese Staat een commissie uit Tirana gekomen die alle huizen aan het inspecteren is. Het is triest te moeten vernemen dat de mensen maar heel weinig vergoed gaan krijgen. Naast alle huizen die vernield zijn, vinden de mensen het vaak nog erger dat al hun veevoer is weggespoeld. Hun hele voorraad is weg. Er is op dit moment ook een enorme hongersnood onder de dieren. Sommige mensen hebben hun koeien, of de helft van hun vee, moeten verkopen om de andere dieren eten te geven. Wij hebben zelf een aantal vrachtwagens uit Kosovo aangekocht met veevoer om de ergste nood te ledigen onder de dieren, en de staat heeft ook een aantal wagens gedaan, maar het is veel te kort voor het aantal dieren dat er is. Al met al, staan we voor een zeer zware taak, want er ligt ook een rapport van Rijkswaterstaat, op verzoek van de Nederlandse Ambassade, die in December zijn afgereisd naar Albanie om het waterprobleem in kaart te brengen. Zoals u zelf kunt lezen in het rapport op deze website, ziet het er niet goed uit, en is er een zeer grote kans dat het weer gebeurd totdat er een nieuw kanaal is gegraven.

Bushat anno Oktober 2013

De watersnoodramp is alweer enige tijd voorbij, helaas de gevolgen daarvan niet. De mensen in ons gebied leven voor 90 % van kleinschalige landbouw en veeteelt. Gedurende de zomertijd wordt er hard gewerkt om de oogst voor de wintertijd in te slaan. Tijdens de watersnoodramp is in een nacht tijd, niet alleen de totale oogst weggespoeld, maar ook de veestapel. In een klap is het dan weg met het inkomen. De overheid heeft tot op heden op geen enkele wijze gecompenseerd, dus de mensen staan nog steeds met lege handen. Met name in de wintertijd wordt dat nog duidelijker zichtbaar omdat de groentetuin dan geen groente meer geeft. Wij doen alles wat mogelijk is om ouderen en kinderen te helpen, maar wij kunnen het niet alleen. Op dit moment zijn we weer begonnen met het dagelijks brood bakken voor de allerarmsten. Deze winter gaan er meer dan 20.000 broden gebakken worden, om de allerarmsten te helpen de winter door te komen.

U kunt nog steeds helpen door uw bijdrage te storten. 


Familie Wesselingh, Bushat, Noord-Albanie.

Fotoserie
Begin watersnoodramp 2010/2011

Opvang vluchtelingen
bij de Familie Wesselingh

Distributie van hulpgoederen
Doe iets Goeds en


de Familie Wesselingh 

                                in beweging in AlbaniŽ
Home
Ouderenzorg
Wie zijn we
Wat doen we
De Stichting, Contact en Donaties
Broodproject
Watersnoodramp 2010/2011 Bushat
Stichteres Moeder Cathrien